Harmonické manželstvo rozdelila priskorá smrť  Petra Raševa.
Zdieľať fotku

26/33 Harmonické manželstvo rozdelila priskorá smrť Petra Raševa. Zdroj: archív ľ.B.