Ak žiak potrebuje niečo vysvetliť, môže prísť za učiteľom do školy. Samozrejme, za dodržania všetkých hygienických pravidiel.
Zdieľať fotku

31/40 Ak žiak potrebuje niečo vysvetliť, môže prísť za učiteľom do školy. Samozrejme, za dodržania všetkých hygienických pravidiel. Zdroj: Jana Čavojská