Tátoše: Strieda ich ako iní topánky.

2/23 Tátoše: Strieda ich ako iní topánky. Zdroj: Emil Vaško