Tátoše: Strieda ich ako iní topánky.

3/23 Tátoše: Strieda ich ako iní topánky. Zdroj: Vlado benko jr.