Každý dôchodca dostane po prepočítaní penzie sumu, ktorá bude pre neho najvýhodnejšia.
Zdieľať fotku

4/15 Každý dôchodca dostane po prepočítaní penzie sumu, ktorá bude pre neho najvýhodnejšia. Zdroj: archív