Boris Kollár: Podľa Žembiu zabezpečoval pohodlie mafiánskemu bosovi prezývanému Žaluď.

30/33 Boris Kollár: Podľa Žembiu zabezpečoval pohodlie mafiánskemu bosovi prezývanému Žaluď. Zdroj: archív