Na snÌmke predseda vl·dy SR Robert Fico poËas tlaËovej konferencie 18. j˙na 2010 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** summit Brusel z·chrann˝ balÌk garanËn˝ balÌk spustenie odmietnutie ötvorkoalÌcia politickÈ strany SDK⁄-DS SaS KDH Most-HÌd
Zdieľať fotku

15/27 Na snÌmke predseda vl·dy SR Robert Fico poËas tlaËovej konferencie 18. j˙na 2010 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** summit Brusel z·chrann˝ balÌk garanËn˝ balÌk spustenie odmietnutie ötvorkoalÌcia politickÈ strany SDK⁄-DS SaS KDH Most-HÌd Zdroj: Martin Baumann