Predseda vlády SR Robert Fico sa zúèastnil v Prahe na jednodòovom summit premiérov krajín V4. V èeskej metropole bolo symbolicky odovzdané predsedníctvo vo V4. Po Èeskej republike ho na rok prevezme Po¾sko. Témami rokovania predsedov vlád bola energetika a príprava na budúcotýždòové zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Na snímke premiér SR Robert Fico.  Praha - Èesko, 22. júna 2012.  FOTO TASR - Michal Svítok
Zdieľať fotku

18/27 Predseda vlády SR Robert Fico sa zúèastnil v Prahe na jednodòovom summit premiérov krajín V4. V èeskej metropole bolo symbolicky odovzdané predsedníctvo vo V4. Po Èeskej republike ho na rok prevezme Po¾sko. Témami rokovania predsedov vlád bola energetika a príprava na budúcotýždòové zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Na snímke premiér SR Robert Fico. Praha - Èesko, 22. júna 2012. FOTO TASR - Michal Svítok Zdroj: Michal Svítok