Už roky: Na čele mesta stojí Jana Vaľová. Hlasy voličov získala v meste niekoľkokrát.

4/6 Už roky: Na čele mesta stojí Jana Vaľová. Hlasy voličov získala v meste niekoľkokrát. Zdroj: Rudolf Felšöci