Letáky: Nebrali si servítku na ústa.

4/12 Letáky: Nebrali si servítku na ústa. Zdroj: Archív ÚPN