Rodný dom: Obnovili ho podľa zachovaného náčrtu.

4/7 Rodný dom: Obnovili ho podľa zachovaného náčrtu. Zdroj: TASR