Pri operácii: Koch bol inteligent, lekár a bohém, ale okrem toho celoživotný humanista a demokrat.

1/9 Pri operácii: Koch bol inteligent, lekár a bohém, ale okrem toho celoživotný humanista a demokrat. Zdroj: Zabudnite na Kocha