Kochovo sanatórium: Funkcionalistická stavba slúži pacientom už desaťročia.

2/9 Kochovo sanatórium: Funkcionalistická stavba slúži pacientom už desaťročia. Zdroj: Viktor Malý