Toalety pre bielych.

2/19 Toalety pre bielych. Zdroj: Ernest Cole