Tomáš Garrigue Masaryk (* 7. marec 1850, Hodonín – † 14. september 1937, Lány) bol èeský filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ÈSR (1918–1935), poslanec rakúskeho ríšskeho snemu (1891–1893, 1907–1914). Na snímke prvý èeskoslovenský prezident Tomáš Garrigue Masaryk s trojroènou Evou Neugebauerovou v náruèí. Pod¾a tejto fotografie bola neskôr vyrytá vo svete známa poštová známka.  Žïár nad Sázavou 1928,  Reprofoto TASR  *** Local Caption *** archív archívna snímka
Zdieľať fotku

28/40 Tomáš Garrigue Masaryk (* 7. marec 1850, Hodonín – † 14. september 1937, Lány) bol èeský filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ÈSR (1918–1935), poslanec rakúskeho ríšskeho snemu (1891–1893, 1907–1914). Na snímke prvý èeskoslovenský prezident Tomáš Garrigue Masaryk s trojroènou Evou Neugebauerovou v náruèí. Pod¾a tejto fotografie bola neskôr vyrytá vo svete známa poštová známka. Žïár nad Sázavou 1928, Reprofoto TASR *** Local Caption *** archív archívna snímka Zdroj: reprofoto