Sochu 1. èeskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka. osadili 20.októbra 2010 v areáli Pamätníka èeskoslovenskej štátnosti,  nachádzajúcom sa v priestore medzi Fajnorovým a Vajanského nábrežím (pred budovou Slovenského národného múzea) v Bratislave. Na jej vyhotovenie, ako aj na celkovú úpravu jestvujúceho pamätníka, ktorý je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok SR, prispelo do dnešného dòa 115 darcov finanènou sumou v celkovej výške 47 670 eur. Staromestská samospráva tak splnila pod
Zdieľať fotku

29/40 Sochu 1. èeskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka. osadili 20.októbra 2010 v areáli Pamätníka èeskoslovenskej štátnosti, nachádzajúcom sa v priestore medzi Fajnorovým a Vajanského nábrežím (pred budovou Slovenského národného múzea) v Bratislave. Na jej vyhotovenie, ako aj na celkovú úpravu jestvujúceho pamätníka, ktorý je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok SR, prispelo do dnešného dòa 115 darcov finanènou sumou v celkovej výške 47 670 eur. Staromestská samospráva tak splnila pod Zdroj: Pavel Neubauer