Prezident T.G.Masaryk.
Zdieľať fotku

40/40 Prezident T.G.Masaryk. Zdroj: Archív