Sochárka Anna Coleman Laddová pri umeleckej práci.

20/20 Sochárka Anna Coleman Laddová pri umeleckej práci. Zdroj: Artfido