SNP: Golian s druhmi dokázali pripraviť ozbrojený odpor, o ktorého rozsahu nemala potuchy domáca kolaborantská vláda ani nacistické tajné služby.

5/7 SNP: Golian s druhmi dokázali pripraviť ozbrojený odpor, o ktorého rozsahu nemala potuchy domáca kolaborantská vláda ani nacistické tajné služby. Zdroj: ARCHÍV MÚZEA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA