Pittsburská dohoda: Od počiatku vyvolávala napätie medzi politickými reprezentáciami oboch národov.

4/6 Pittsburská dohoda: Od počiatku vyvolávala napätie medzi politickými reprezentáciami oboch národov. Zdroj: TASR