Kacír: Luther páli pápežskú bulu, pápež ho exkomunikoval a cisár mu zakázal kazateľskú činnosť.

4/5 Kacír: Luther páli pápežskú bulu, pápež ho exkomunikoval a cisár mu zakázal kazateľskú činnosť. Zdroj: profimedia.sk