Nacizmus: Bol plný okázalých a nafúknutých gest.

12/12 Nacizmus: Bol plný okázalých a nafúknutých gest. Zdroj: DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ČESKÉHO HERMETIZMU, Archív,WEWELSBURG.DE