Himmler: Ríšsky vodca SS a veliteľ gestapa na návšteve Wewelsburgu.

4/12 Himmler: Ríšsky vodca SS a veliteľ gestapa na návšteve Wewelsburgu. Zdroj: DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ČESKÉHO HERMETIZMU, Archív,WEWELSBURG.DE