Neapolský obraz Zavraždenie Holoferna, Artemisia vychádza z Caravaggiovho obrazu s rovnakým námetom. Judita je v oboch prípadoch zachytená, ako odrezáva Holofernovi hlavu, aby mu zabránila pokračovať vo vojnovom ťažení proti svojej krajine.

2/7 Neapolský obraz Zavraždenie Holoferna, Artemisia vychádza z Caravaggiovho obrazu s rovnakým námetom. Judita je v oboch prípadoch zachytená, ako odrezáva Holofernovi hlavu, aby mu zabránila pokračovať vo vojnovom ťažení proti svojej krajine. Zdroj: profimedia.sk