Slávny obraz Spiaca Venuša.

4/7 Slávny obraz Spiaca Venuša. Zdroj: profimedia.sk