Stena smrti: Ideálna direttissima v severnej stene Eigeru.

8/8 Stena smrti: Ideálna direttissima v severnej stene Eigeru. Zdroj: Foto a grafika: IGOR KOLLER