Husák a Gorbačov: Krátko pred pádom komunizmu u nás retušovali aj nositeľa zmien vo východnom Európe.

11/11 Husák a Gorbačov: Krátko pred pádom komunizmu u nás retušovali aj nositeľa zmien vo východnom Európe. Zdroj: H. ŘEHÁKOVÁ, D. VESELÝ: ZAKÁZANÉ DĚJINY VE FOTOGRAFIÍCH ČTK