Kanál Luisenstadt: V polovici 19. storočia tu vybudovali kanál na prívod vody. Záhrady okolo zničila druhá svetová vojna a potom pozdĺž zasypaného kanála postavili Berlínsky múr.
Zdieľať fotku

2/28 Kanál Luisenstadt: V polovici 19. storočia tu vybudovali kanál na prívod vody. Záhrady okolo zničila druhá svetová vojna a potom pozdĺž zasypaného kanála postavili Berlínsky múr. Zdroj: Jana Čavojská