Karty: Arnošt Rosin je druhý sprava.

1/7 Karty: Arnošt Rosin je druhý sprava. Zdroj: Archív J.Š.