Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu.

2/17 Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu. Zdroj: Archív