Radoslav Turik: Švejk preňho nesymbolizuje českých a slovenských vojakov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne.

1/7 Radoslav Turik: Švejk preňho nesymbolizuje českých a slovenských vojakov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Zdroj: Jana Čavojská