Osobná spoveď: V autobiografi i sa May snažil vysvetliť svoje činy.

18/18 Osobná spoveď: V autobiografi i sa May snažil vysvetliť svoje činy. Zdroj: PROFIMEDIA