Vo velíne: S rukou na ovládaní hlavného motora.

1/13 Vo velíne: S rukou na ovládaní hlavného motora. Zdroj: Archív, Viktor Malý