Jankov hrob je stále obsypaný kvetmi a vencami.

15/18 Jankov hrob je stále obsypaný kvetmi a vencami. Zdroj: Pavol Konštiak