Pozemky vo Veľkom Slavkove prisúdil sudca Jánovi Francovi.

11/11 Pozemky vo Veľkom Slavkove prisúdil sudca Jánovi Francovi. Zdroj: Archív