Právnička úradu: Lucia Alföldiová je švagriná krajského poslanca Martina Alföldiho.
Zdieľať fotku

4/9 Právnička úradu: Lucia Alföldiová je švagriná krajského poslanca Martina Alföldiho. Zdroj: Archív