Nevzdal sa: Aktivista
Milan Kaplan podal
podnet na Okresnú
prokuratúru
v Michalovciach.
Nepáčilo sa mu, že
o takej veľkej odmene
z mestského rozpočtu
rozhodol iba primátor.
Zdieľať fotku

3/23 Nevzdal sa: Aktivista Milan Kaplan podal podnet na Okresnú prokuratúru v Michalovciach. Nepáčilo sa mu, že o takej veľkej odmene z mestského rozpočtu rozhodol iba primátor. Zdroj: RUDOLF FELŠÖCI