Symbol kolovratu: Na koncerte sa propagovali neonacistické symboly.

2/6 Symbol kolovratu: Na koncerte sa propagovali neonacistické symboly. Zdroj: Internet