Minulosť: Starý Smokovec stráca ráz malebného historického kúpeľného miesta.

9/9 Minulosť: Starý Smokovec stráca ráz malebného historického kúpeľného miesta. Zdroj: Archív