Nevinná obeť: Roman Straka zomrel, keď ho zasiahli guľkou 
určené Jozefovi Estókovi. Jeho mama priniesla na súd fotku syna v rámčeku.
Zdieľať fotku

8/9 Nevinná obeť: Roman Straka zomrel, keď ho zasiahli guľkou určené Jozefovi Estókovi. Jeho mama priniesla na súd fotku syna v rámčeku. Zdroj: Matej Jankovic