Anton Siekel a Eva Gažová.

2/7 Anton Siekel a Eva Gažová. Zdroj: MICHAL SMRCOK