Guido Longhitano: Nie veľmi rozumel tomu, prečo nás trápi, že disponoval preukazom zamestnanca ministerstva vnútra.
Zdieľať fotku

5/5 Guido Longhitano: Nie veľmi rozumel tomu, prečo nás trápi, že disponoval preukazom zamestnanca ministerstva vnútra. Zdroj: Matej Jankovič