U našich západných susedov je základná podmienka na osobný bankrot byť schopný zaplatiť aspoň 30 percent svojich dlhov v lehote piatich rokov.

2/5 U našich západných susedov je základná podmienka na osobný bankrot byť schopný zaplatiť aspoň 30 percent svojich dlhov v lehote piatich rokov. Zdroj: Martin Domok