Východoslovenský ústav srdcových chorôb: Doktor Bruňo tu pôsobil ako kardiológ.

1/4 Východoslovenský ústav srdcových chorôb: Doktor Bruňo tu pôsobil ako kardiológ. Zdroj: Frantiöek IvŠn