Roky sliedil na internete: Kardiológ získal databázu klientov
viacerých bánk vrátane prístupov k ich e-mailom.

4/4 Roky sliedil na internete: Kardiológ získal databázu klientov viacerých bánk vrátane prístupov k ich e-mailom. Zdroj: Ingrid Timková