Spomienka na nešťastnú dcéru.
Zdieľať fotku

14/52 Spomienka na nešťastnú dcéru. Zdroj: archív rodiny