FOTO Majka Trošková: Moja povaha ma ctí, len málo dievčat má životné zásady ako ja!
Zdieľať fotku

50/55 Zdroj: Archív