Sprevádza ho: Štátny radca Mária Trošková cestuje s premiérom po svete.

52/55 Sprevádza ho: Štátny radca Mária Trošková cestuje s premiérom po svete. Zdroj: Archív