Odliatok dolámanej tváre: Štefánikov odliatok tváre hneď po nehode.

32/34 Odliatok dolámanej tváre: Štefánikov odliatok tváre hneď po nehode. Zdroj: Emil Vaško