Našla sa vo Viedni: Alena Heribanová sa po hlavnom meste Rakúska pohybuje inkognito, podľa mamy je tam prešťastná.

10/10 Našla sa vo Viedni: Alena Heribanová sa po hlavnom meste Rakúska pohybuje inkognito, podľa mamy je tam prešťastná. Zdroj: Vlado Benko jr.